Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Mẹo tránh xung đột giữa Word 2003 - 2007


  Nếu ai đã từng cài chung Ms Office 2003 và 2007 trên cùng một hệ điều hành thì hẳn luôn đau đầu vì chiến tranh xảy ra liên tục giữa chúng. 

Nếu sau khi chạy Word 2007, bạn mở Word 2003 thì nó phải cấu hình lại chương trình (mất gần một phút ), và ngược lại. Dưới đây là cách giúp 2 phiên bản này hòa thuận hơn:
Vào Start => Run , gõ Regedit. Tìm đến khóa:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
 
Sau đó vào New => DWORD Value với tên ‘NoRereg’ , thiết lập giá trị là 1
Lưu ý : Nếu bạn tạo giá trị này ở cá hai phiên bản, thì file *.docx được mở bởi Word 2007 , *.doc được mở bởi Word 2003. Nếu bạn tạo giá trị ở HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options , cả 2 dạng file sẽ được mở bởi Word 2007.
Tương tự với Excel và PowerPoint.
                                                             Chúc các bạn thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét