Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Cách tạo khoảng cách giữa các dòng và đoạn trong MS Word 2003

Tạo khoảng cách giữa các dòng (Line) và đoạn (Paragraph) trong văn bản là kỹ thuật dàn trang giúp trình bày văn bản rõ ràng và đẹp mắt. Nếu như trước đây bạn thường tạo khoảng cách bằng phím Enter để xuống dòng thì giờ đây bạn sẽ sử dụng các công cụ có sẵn trong chương trình soạn thảo MS Word để làm việc này.

Sau đây là cách tạo khoảng cách giữa các dòng và đoạn trong MS Word 2003:
Đặt dấu nháy của con trỏ chuột vào bất cứ vị trí nào trong một đoạn đoạn hoặc đánh dấu chọn nhiều đoạn muốn định dạng khoảng cách cho chúng.

Bình thường ta hay giãn dòng theo cài đặt mặc định của Word bằng cách:
+ Ấn đồng thời Ctrl + 2 ( hoặc 5)
+Vào biểu tượng: Line Spacing (1)
 

 Cách này có thể nhiều lúc không đúng theo ý muốn của ta
Dưới đây là cách tạo khoảng cách giữa các dòng và đoạn trong MS Word 2003:

Bôi đen đoạn văn bản muốn giãn 


Chọn thẻ Format trên thanh công cụ và chọn trình đơn Paragraph.


Thay đổi các thông số trong phần Spacing để tạo khoảng cách giữa các đoạn như sau:


 • Before: Định khoảng cách phía trên cho đoạn hoặc các đoạn đang được chọn.
 • After: Định khoảng cách phía dưới cho đoạn hoặc các đang được chọn
 • Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chỉ cần định khoảng cách phía trên hoặc phía dưới hoặc cả trên và dưới, khoảng cách có thể bằng hoặc khác nhau tùy ý. 
 • Có thể nhấn chuột vào mũi tên lên/xuống để thay đổi khoảng cách hoặc nhập một con số tùy ý.
Chọn và thay đổi các thông số trong mục Line spacing để tạo khoảng cách giữa các dòng trong đoạn đang được chọn. Trong đó có:

 • Single: Khoảng cách bằng một dòng bình thường.
 • 1.5 lines: Khoảng cách bằng một dòng rưỡi.
 • Double: Khoảng cách lớn gấp đôi dòng bình thường.
 • At least: Khoảng cách ít nhất.
 • Exactly: Khoảng cách bằng.
 • Multiple: Khoảng cách gấp số lần.
Nếu chọn At least, ExactlyMultiple thì phải chọn hoặc nhập giá trị trong mục At.
Don't add space between paragraphs of the same style: Tự động điều chỉnh khoảng cách chiều dọc giữa các đoạn được định dạng cùng một kiểu (Style). Tùy chọn này chỉ hiện lên khi được phép áp dụng.

 Văn bản được trình bày rõ ràng và đẹp hơn nếu chọn khoảng cách của các dòng và đoạn hợp lý

 • Xem trong phần Preview để thấy trước các thay đổi. 
 • Sau khi định dạng khoảng cách này, Word sẽ tự thêm vào danh sách các kiểu (Style). Bạn có thể áp dụng nhanh định dạng này cho các đoạn văn bản khác bằng cách chọn đoạn văn bản và vào công cụ Style chọn tiếp kiểu nào muốn định dạng.1 nhận xét: