Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Không cho người khác sửa văn bản Word


Đôi khi bạn chuyển cho ai một văn bản, tài liệu Word hoặc bạn dùng chung máy tính nơi công sở. Bạn không muốn cho ai đó tự ý sửa chữa văn bản của mình?

Đơn giản thôi, bạn làn như sau (Wowrd 2003)
Vào  Tools -> chọn "Protect Document
 


Một hộp thoại hiện lên, bạn đánh dấu chọn vào ô Allow only this type of editing in the document 
Bấm vào nút Yes, Start Enforcing Protection ở mục 3: Start infocement

Một hộp thoại nữa hiện lên, bạn chọn vào ô Password sau đó gõ pass 2 lần vào 2 ô tương ứng và bấm OKCòn trong Word 2007 thì mở menu Office -> vào Publish -> chọn "Mark as final" là xong.
 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét